kapce

Popis ilustrácie

Ženské kapce z Východnej

Popis ilustrácie

Mužské kapce z Detvy

Text hesla

kapce [slovanské jazyky > maď.] — zimná obuv s vysokými hrubými súkennými sárami domácej, remeselnej alebo priemyselnej výroby. V minulosti sa jednoduché kapce šili doma. Obvykle pozostávali z podošvy, priehlavku, vrška a sáry, ktorá siahala vždy vyše členkov (do polovice lýtok, pod kolená), formy na pravú a ľavú nohu sa neodlišovali. Farby (prírodné farby domáceho súkna) a formy (hrúbka podošvy, výška sáry, výzdoba) kapcov sa líšili podľa kraja, nositeľa (vek, pohlavie) a určenia. Kapce s jednoduchou podošvou sa používali ako tepelná izolácia do krpcov, ale aj ako obuv pre mŕtveho do truhly. V horských oblastiach sa kapce nosili po celý rok ako pracovná obuv. Remeselne vyrobené kapce mali viacvrstvovú podošvu alebo podrážku, prípadne i kožou obšitý priehlavok. S poklesom výroby domáceho súkna (polovica 20. stor.) domáca výroba kapcov zanikla a začali sa nosiť kapce priemyselnej výroby.

Zverejnené v marci 2017.

Kapce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapce