Kapčagaj

Text hesla

Kapčagaj, Qapshaghay — mesto v juhových. Kazachstane v Almaatskej oblasti na rieke Ili a na brehu Kapčagajskej vodnej nádrže 76 km od Alma-Aty; 50-tis. obyvateľov (2012). Priemysel rybný a porcelánový, lodenica. Vyhľadávaná víkendová destinácia obyvateľov Alma-Aty. Vzniklo v súvislosti s budovaním Kapčagajskej vodnej elektrárne, od 1970 mesto.

Zverejnené v marci 2017.

Kapčagaj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapcagaj