kapacitná väzba

Popis ilustrácie

Kapacitná väzba:

A – napäťová

B – prúdová

L1, L2 – cievky rezonančných obvodov 1 a 2

R1, R2 – rezistory rezonančných obvodov 1 a 2

Text hesla

kapacitná väzba — väzba medzi dvoma elektrickými obvodmi vytvorená kondenzátorom (nazývaný aj väzbový kondenzátor), najčastejšie používaná v nízkofrekvenčných zosilňovačoch a v sústave dvoch viazaných rezonančných obvodov. V nízkofrekvenčných zosilňovačoch oddeľuje väzbový kondenzátor nerovnaké napäťové úrovne na výstupe jedného a na vstupe druhého zosilňovacieho stupňa. Toto usporiadanie sa používa takmer všade tam, kde treba oddeliť nerovnaké napäťové úrovne, možno ho však použiť aj na zmenšenie úrovne signálu. Medzi dvoma rezonančnými obvodmi sa môže vytvoriť napäťová (vonkajšia) kapacitná väzba s činiteľom väzby

\(k= \frac{C_\nu}{\sqrt{C_1+C_\nu}\sqrt{C_2+C_\nu}}\)

alebo prúdová (vnútorná) kapacitná väzba s činiteľom väzby

\(k= \sqrt{\frac{C_1C_2}{\left(C_1+C_\nu\right)\left(C_2+C_\nu\right)}},\)

kde \(C_\nu\) je kapacita väzbového kondenzátora a \(C_1\) a \(C_2\) sú kondenzátory rezonančných obvodov 1 a 2.

Zverejnené v marci 2017.

Kapacitná väzba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapacitna-vazba