kapacitná dekáda

Text hesla

kapacitná dekáda — prepínateľná skupina presných kondenzátorov s dekadicky odstupňovanými hodnotami elektrickej kapacity (→ dekáda). V meracej technike slúži ako precízne zariadenie pri kalibrácii meracích prístrojov i na nastavenie požadovaných hodnôt kapacity.

Zverejnené v marci 2017.

Kapacitná dekáda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapacitna-dekada