kapa

Text hesla

kapa [semitské jazyky > gr.], gr. kappa, κ — desiate písmeno gréckej abecedy (→ grécke písmo); astron. označenie vyjadrujúce poradie hviezdy podľa jasnosti v danom súhvezdí, zodpovedajúce poradiu písmena v gréckej abecede (spravidla ide o 10. najjasnejšiu hviezdu).

Zverejnené v marci 2017.

Kapa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapa