Kao-seng-can-feng

Text hesla

Kao-seng-can-feng, Gaosengzanfeng — čínsky názov štítu Šišapangma v str. časti Vysokých Himalájí v juhozáp. Číne v Tibete, starší názov Gosainthan (bydlisko boha).

Zverejnené v marci 2017.

Kao-seng-can-feng [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kao-seng-can-feng