Kao Čchi-pchej

Text hesla

Kao Čchi-pchej, Gao Qipei, aj Wej-č’, Wei Zhi, 1672 Mukden (dnes Šen-jang) – 1732 — čínsky maliar. Pôsobil ako úradník na cisárskom dvore dynastie Čching, popritom sa však intenzívne venoval aj maliarstvu. Maľoval originálnou technikou, pri ktorej používal namiesto štetcov svoje prsty alebo dlaň a línie kreslil nechtom namáčaným do tušu, čo vnieslo do jeho malieb spontánnosť a sviežosť. Spočiatku túto techniku používal pri obrazoch menších rozmerov a veľkorozmerné krajinomaľby maľoval štetcom, postupne ju však uprednostňoval čoraz viac.

Zverejnené v marci 2017.

Kao Čchi-pchej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kao-cchi-pchej