kántry

Text hesla

kántry [lat.] — v rímskokatolíckej cirkvi štyri trojdňové pôsty pripadajúce na začiatok ročných období. Trojice pôstnych dní (vždy streda, piatok a sobota príslušného týždňa) sú zaradené v pôstnom období liturgického roka (po prvej pôstnej nedeli pred Veľkou nocou) ako jarné, vo veľkonočnom období (pred nedeľou Zoslania Ducha Svätého) ako letné, v cezročnom období (po Sviatku povýšenia Svätého kríža) ako jesenné a v adventnom období (v druhom adventnom týždni) ako zimné kántrové dni. Počas kántier sa veriacim odporúča zriecť sa (mäsitých) pokrmov, vykonávať dobročinnosť a duchovne sa obnoviť.

Kántry sa vyvinuli pravdepodobne z rímskych sezónnych osláv, začiatky ich dodržiavania siahajú do obdobia raného kresťanstva. Ustanovené boli v 5. stor. pápežom Levom I. Veľkým, ktorý zaviedol trojdňový pôst (streda, piatok, sobota) trikrát do roka ako súčasť príprav na najväčšie sviatky (Vianoce, Veľká noc, Zoslanie Ducha Svätého, t. j. Turíce), záväzne ich zaviedol 1085 Gregor VII.

Zverejnené v marci 2017.

Kántry [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kantry