kantharos

Popis ilustrácie

Terakotový grécky kantharos, okolo 450 – 400 pred n. l., Metropolitné múzeum umenia, New York

Text hesla

kantharos [gr.] — druh gréckej nádoby určenej na pitie (→ grécke vázy). Má dve oproti sebe umiestnené ušká, ktoré zvyčajne prevyšujú jej horný okraj. Najstaršie príklady kantharosu pochádzajú z obdobia strednej heladskej kultúry (začiatok 2. tisícročia – 16. stor. pred n. l.), znova sa začal používať až v 8. stor. pred n. l. Najčastejšie sa vyrábal z kovu (napr. zo zlata a striebra), menej často z keramiky. Jeden z atribútov boha Dionýza. Pravdepodobne mal symbolickú funkciu, slúžil pri rituálnych ulievaniach vína.

Zverejnené v marci 2017.

Kantharos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kantharos