Kansk

Text hesla

Kansk — mesto v ázijskej časti Ruska v Krasnojarskom kraji na rieke Kan (prítok Jeniseja) 800 km vých. od Novosibirska; 99-tis. obyvateľov (2011). Priemysel drevársky, textilný, potravinársky, strojársky. Železničná stanica na Transsibírskej magistrále, vojenské letisko. V blízkosti povrchová ťažba hnedého uhlia.

Založené 1628 asi 43 km juž. od dnešného mesta ako malá vojenská pevnosť, ktorá bola 1636 prenesená na súčasné miesto a budovaná ako obranná stavba pred nájazdami Jenisejských Kirgizov. R. 1717 tam bolo presídlených okolo 20 kozáckych rodín z Krasnojarska, neskoršie rozšírenie opevnenia (do 1735) viedlo k ďalším vlnám prisťahovalectva (roľníkov, remeselníkov, obchodníkov). V 40. rokoch 18. stor. cez Kansk prechádzal Sibírsky trakt (prepravná cesta medzi európskou časťou Ruska, Sibírou a Čínou). Od 1782 mesto. Počas občianskej vojny v Rusku (1918 – 22) jedno z centier partizánskeho hnutia proti intervenčným armádam, 29. 5. 1918 dobytý jednotkami česko-slovenských légií v Rusku (v tom čase tam žil J. Hašek). Počas 1. svet. vojny tam bol tábor pre vojnových zajatcov (asi 6-tis.), ktorý neskôr slúžil ako trestný tábor (→ gulag). Klasicistická pravoslávna Katedrála Sv. Trojice (1797 – 1804). Divadlo, múzeum (založené 1922).

Zverejnené v marci 2017.

Kansk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kansk