Kaniška

Text hesla

Kaniška, 1. – 2. stor. n. l. — kušánsky kráľ. Počas jeho vlády (asi 78 – 101/102 alebo 128 – 151) dosiahla Kušánska ríša najväčší rozkvet a upevnilo sa jej postavenie; v tom čase pravdepodobne do nej patrili severné časť Indie (vrátane Kašmíru), Afganistan a južné časti Strednej Ázie. Kaniška viedol politiku náboženskej tolerancie, podporoval buddhizmus, staval buddhistické stúpy a kláštory a dal zvolať štvrtý buddhistický koncil (konal sa v Kašmíre alebo v Pandžábe). Razil mince s kušánskymi nápismi a začiatok svojej vlády určil za novú éru ríše (tzv. Kaniškova éra). V Kašmíre bolo podľa neho nazvané mesto Kaniškapura (dnes Kanišpur). Jedným z jeho nástupcov bol Huviška.

Zverejnené v marci 2017.

Kaniška [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaniska