Kaniansky, Dušan

Text hesla

Kaniansky, Dušan, 8. 12. 1946 Ráztočno, okres Prievidza – 6. 6. 2010 Bratislava — slovenský chemik. Od 1971 pôsobil v Chemickom ústave UK, od 1990 na Katedre analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (1990 – 97 a 2003 – 10 vedúci katedry); 2002 DrSc., 2002 profesor. Absolvoval dlhodobé pobyty na univerzitách a výskumných pracoviskách v Holandsku a Kanade.

Zaoberal sa analytickými separačnými metódami, osobitne elektroseparáciou látok v kapilárach, a vývojom príslušného prístrojového vybavenia. Výraznou mierou prispel k rozvoju kapilárnej izotachoforézy, kapilárnej zónovej elektroforézy a elektroseparácie na čipoch. Analyzátory vyvinuté v jeho laboratóriu sa začali vyrábať 1982 vo Výrobno-vývojovom závode prístrojovej jadrovej techniky (dnes spoločnosť Villa Labeco, ktorá od 2001 kooperuje s nemeckou spoločnosťou J & M v Aalene) v Spišskej Novej Vsi. Jeho nové spôsoby miniaturizácie elektroseparácie sa uplatňujú v nemeckej spoločnosti Merck pri výrobe elektroforetického analyzátora na čipe. Svetovú prioritu majú jeho práce, ktoré do kapilárnej elektroforézy zaviedli rádiometrickú a ampérometrickú detekciu látok a spojenie kapilárnej elektroforézy s hmotnostnou spektrometriou.

Autor a spoluautor okolo 110 vedeckých prác a 23 patentov, ktoré vyvolali široký svetový ohlas. Je najcitovanejším slovenským analytickým chemikom a pri hodnotení obdobia 1993 – 2003 patril medzi 1 % najcitovanejších chemikov na svete. Člen redakčných rád časopisov Chemical Papers (2002 – 10) a Journal of Separation Science (2003 – 09).

Zverejnené v marci 2017.

Kaniansky, Dušan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaniansky-dusan