Kanianka

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kanianka — obec v okrese Prievidza v Trenčianskom kraji v Hornonitrianskej kotline na úpätí Strážovských vrchov, 380 m n. m.; 3 974 obyvateľov (2021). Územie je budované neogénnymi usadenými a kryštalickými horninami prekrytými náplavovými kužeľmi a sprašovými hlinami, má pahorkatinný až vrchovinný reliéf, je čiastočne odlesnené, miestami sú lesy s porastmi duba a buka.

Obec je písomne doložená v roku 1463 ako Kanyafalwa, 1479 Kanyanka, 1531 Kanenka, v rokoch 1571 – 73 Kaananka, v roku 1773 Kanyanka, Kananka, 1786 Kanyanka, v rokoch 1808, 1863 – 1907 Kanyánka, v roku 1913 Kányahegy, 1920 Kaňanka, Kanianka, 1927 Kanianka.

Patrila panstvu Bojnice, od roku 1490 bojnickej fare, od 1531 bola vo vlastníctve Alexeja Turza. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a remeselníctvom. Po roku 1987 sa v rámci vysídľovania obce Koš v dôsledku ťažby hnedého uhlia prisťahovala do Kanianky časť obyvateľov Koša, čím výrazne vzrástol počet obyvateľstva.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol božského srdca Ježišovho (vysvätený 1992), Kaplnka nepoškvrneného srdca Panny Márie (koniec 19. stor.).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 28. februára 2023.

Kanianka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanianka