Kangerlussuaq

Text hesla

Kangerlussuaq [-ak], dánsky Søndre Strømfjord — obec na záp. pobreží Grónska (Dánsko) vo fjorde Kangerlussuaq (dĺžka 160 km); 558 obyvateľov (2011). Hlavný uzol vzdušnej dopravy, hlavné obchodné letisko Grónska. Založené 1941 ako americká letecká základňa Bluie West Eight. Zač. 90. rokov 20. stor. postupne vyraďovaná z prevádzky, od 1992 pod správou grónskej vlády, premenovaná na Kangerlussuaq. Neďaleko obce vedeckovýskumné zariadenia.

Zverejnené v marci 2017.

Kangerlussuaq [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kangerlussuaq