Kane

Text hesla

Kane, zlomové pásmo Kane — transformné zlomové pásmo (→ transformný zlom) rozčleňujúce Stredoatlantický chrbát v centrálnej časti Atlantického oceána medzi Afrikou a Karibským morom juhových. od Bermudského prahu; dĺžka 2 300 km. Dolinu (hĺbka 0,5 – 1,2 km) sformovanú na pásme Kane vypĺňajú turbidity paleogénneho veku.

Zverejnené v marci 2017.

Kane [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kane