Kandyjské kráľovstvo

Text hesla

Kandyjské kráľovstvo, sinhalsky Mahanuvara rádžadhánija — historický štátny útvar jestvujúci 1473 – 1815 (resp. podľa niektorých zdrojov od 1469) v centrálnej (neskôr čiastočne až v severnej) a vo východnej časti ostrova Cejlón (dnes štát Srí Lanka) s hlavným mestom Kandy. Riedko obývané horské oblasti (Malajarata), kde neskôr vzniklo Kandyjské kráľovstvo, boli pôvodne okrajovými územiami sinhalskej ríše s centrom v Anurádhapure (377 pred n. l. – 1017 n. l.) spravovanými miestnymi veľmožmi a po jej rozpade sa postupne stali súčasťou kráľovstiev Polonnaruva (11. – 13. stor.), Dambadenija (13. stor.), Gampola (14. stor.) a Kótté (15. – 16. stor.; sídelné mesto Kótté, dnes Šrí Džajavardhanapura). Postupné vnútorné oslabenie Kótté využil princ Sénásammata Vikramabáhu (vládol 1473 – 1511) a 1473 ako vládca kandyjského územia získal čiastočnú autonómiu. Po odtrhnutí štátov Rajigama a Sítávaka (1521) od Kótté bolo Kandyjské kráľovstvo vystavené útokom sítávackých vládcov a ich portugalských spojencov. R. 1582 sítávacký kráľ Rádžasinha I. (1581 – 93) načas pripojil k svojim dŕžavám aj územie Kandyjského kráľovstva. Jeho samostatnosť obnovil kráľ Vimaladharmasúrija I. (1591 – 1604), ktorý odrazil invázie Portugalčanov (1594 a 1602) a v Kandy vybudoval Chrám Buddhovho zuba. Portugalským útokom úspešne čelil aj kráľ Rádžasinha II. (1635 – 87), ktorý 1638 uzavrel spojenectvo s holandskou Východoindickou spoločnosťou a s jej pomocou sa mu 1656 – 58 podarilo ukončiť panstvo Portugalčanov na ostrove. Neskôr Kandyjské kráľovstvo čelilo rozpínavosti Holanďanov, ktorí postupne ovládli sever jeho územia i pobrežné nížiny a 1766 mu znemožnili prístup k moru. R. 1796 územia pod holandskou správou ovládli Briti, 1815 si podmanili aj Kandyjské kráľovstvo a zosadený kandyjský kráľ z dynastie Nájakkárovcov (1739 – 1815) Šrívikrama Rádžasinha (*1780, †1832, vládol 1798 – 10. 2. 1815) zomrel vo väzení. Nespokojnosť s koloniálnou nadvládou vyvrcholila veľkým povstaním (1817 – 18), ktoré však bolo tvrdo potlačené a jeho vodca Mónaravila Keppetipóla bol 1818 popravený. R. 1833 bolo územie Kandyjského kráľovstva rozdelené na niekoľko častí (centrálna, historická časť bola premenená na Centrálnu provinciu a okrajové oblasti boli pričlenené k Západnej, Východnej a Južnej provincii) vytvorených na Cejlóne britskou správou.

Zverejnené v marci 2017.

Kandyjské kráľovstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kandyjske-kralovstvo