Kandyagaš

Text hesla

Kandyagaš, Kandyagash, do 1967 Kandagač, 1967 – 97 Okťabrsk — mesto v severozáp. Kazachstane v administratívnej oblasti Aqtöbe 95 km juž. od mesta Aqtöbe; 30-tis. obyvateľov (2012). Textilný priemysel, železničné depo. V okolí ťažba fosfátov. Železničný uzol na medzinárodných tratiach vedúcich z Ruska do Uzbekistanu (Moskva – Taškent) a z Kazachstanu do Ruska (Atyraw – Orsk). Vzniklo 1905 v súvislosti s výstavbou železničnej trate Orenburg – Taškent ako stanica, ktorá sa postupne stala dôležitým železničným uzlom.

Zverejnené v marci 2017.

Kandyagaš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kandyagas