Kandó, Kálmán

Popis ilustrácie

Kálmán Kandó

Text hesla

Kandó, Kálmán, 10. 7. 1869 Pešť (dnes súčasť Budapešti) – 13. 1. 1931 Budapešť — maďarský strojár a vynálezca. Ako jeden z prvých sa zaoberal elektrifikáciou železníc, 1902 elektrifikoval svojím novým trojfázovým systémom železničnú trať okolo Comského jazera; tento systém elektrifikácie sa v severnom Taliansku udržal v prevádzke až do 1976. Začiatkom 20. rokov 20. stor. začal pracovať na využití striedavého elektrického prúdu na elektrifikáciu, pretože striedavý prúd s frekvenciou 50 Hz bolo možné odoberať z celoštátnej elektrickej siete. R. 1923 vybudoval v Maďarsku skúšobnú trať využívajúcu striedavý elektrický prúd a 1929 bola pod jeho dozorom elektrifikovaná jedna z hlavných železničných tratí (192 km) z Budapešti do Hegyeshalomu (pohraničná stanica pri maďarsko-rakúskej hranici na trase Budapešť – Viedeň). R. 1907 skonštruoval nákladnú lokomotívu E 550, z ktorej (i z jej odvodených typov) sa do 1930 vyrobilo 369 kusov.

Zverejnené v marci 2017.

Kandó, Kálmán [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kando-kalman