kandík

Popis ilustrácie

Kandík psí

Text hesla

kandík [turkické jazyky > rus.], Erythronium — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď ľaliovité. Trváce byliny s podzemnou cibuľou rastúce prevažne v Severnej Amerike, ojedinele v Európe a Ázii. Pestujú sa pre ovisnuté kvety a niekedy aj pre atraktívne listy. Majú 2 zelené protistojné kopijovité až vajcovité listy s purpurovými alebo s bielymi škvrnami a obojpohlavné kvety, plod tobolka.

Patrí sem okolo 30 druhov, napr. jediný európsky druh kandík psí (aj kandík psí zub, Erythronium dens-canis) s purpurovofialovými škvrnitými listami a s 10 – 20 cm vysokou stonkou zakončenou zvyčajne jedným nápadným ružovofialovým kvetom s priemerom okolo 3 cm a so zahnutými okvetnými lístkami, ktorý rastie v presvetlených listnatých dubovo-hrabových lesoch na vápencových podkladoch prevažne v juž. časti Európy, najmä na Balkáne, na Slovensku napr. v Slovenskom krase a v jedinej lokalite na Muránskej planine; pre dekoratívny vzhľad patrí ku kriticky ohrozeným druhom.

Zverejnené v marci 2017.

Kandík [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kandik