Kančípuram

Text hesla

Kančípuram, aj Káňčípuram, Kanchipuram — mesto v juž. Indii v členskom štáte Tamilnádu asi 70 km juhozáp. od mesta Čennai (bývalý Madras); 171-tis. obyvateľov, aglomerácia 225-tis. obyvateľov (2011). Remeslá (tkanie hodvábnych sárí).

Písomne doložené v 2. stor. pred n. l., v 1. pol. 4. stor. n. l. sa stalo hlavným mestom juhoindickej ríše Pallavovcov, významným strediskom tamilskej a sanskritskej učenosti i duchovného života, ako aj remeselným centrom. Po pripojení k ríši Čolovcov (10. – 13. stor.) regionálne správne centrum, v 14.– pol. 17. stor. súčasť Vidžajanagarského kráľovstva, po ktorého rozpade nakrátko ovládnuté Maráthami, zač. 18. stor. pod správou miestneho predstaviteľa mogulskej (mughalskej) ríše (navába z Árkádu), od 1801 súčasť britských dŕžav (aj angl. názov Conjeevaram), od 1947 súčasť Indie.

Jedno zo siedmich posvätných indických miest, významné centrum hinduizmu (sídlo náboženských hodnostárov a učenosti, sídlila tam významná brahmanská vysoká škola, nachádzajú sa tam hlavné šivaistické i višnuistické svätyne), ale aj buddhizmu (žil tam zakladateľ čchan-buddhizmu Bódhidharma, *asi 480, †520) a džinizmu.

Stavebné pamiatky: viacero starobylých hinduistických chrámov (21 zasvätených Šivovi, 9 Višnuovi, 2 Ganéšovi a i.), ktorých datovanie je však problematické, pretože vo väčšine prípadov boli viackrát renovované. Majú podobu uzatvorených komplexov, do ktorých sa vchádza gópurami a pozostávajú z hlavných a menších vedľajších svätýň a vnútorných dvorov. Sú bohato zdobené reliéfmi a sochami inšpirovanými hinduistickou mytológiou. K najvýznamnejším patria Kailásanáthov chrám (prelom 7. a 8. stor., významný príklad drávidského chrámového štýlu), chrám Vaikuntaperumal (koniec 8. stor.), chrámový komplex bohyne Šrí Kámákší Amman (založený v 8. stor., prestavaný v 16. stor., centrum hinduistickej ortodoxie), šivaistický chrámový komplex Ekambarešvara (rozloha 19 ha, zväčša vybudovaný v 16. stor.) a višnuistický chrámový komplex Varadharádžasvámí (nazývaný aj Dévarádžasvámí, budovaný od 11. stor., väčšina stavieb pochádza zo 16. stor., hlavná gópura z 12. stor.). K džinistickým pamiatkam patrí chrám zasvätený džinistickému svätcovi Čandraprabhovi (12. – 17. stor.). Buddhistické chrámy sa nezachovali.

Zverejnené v marci 2017.

Kančípuram [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kancipuram