kancelarizmy

Text hesla

kancelarizmy [lat.] — slová, resp. slovné spojenia tvoriace príznakovú zložku administratívneho štýlu. Ich používanie je späté s organizáciou spoločenského života, so štátnou správou a so samosprávou, s hospodárskou agendou i s jazykom úradných písomností.

Zverejnené v marci 2017.

Kancelarizmy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kancelarizmy