Kanaudž

Text hesla

Kanaudž, aj Kannaudž, angl. Kannauj, starší názov Kánjakubdža — mesto v Indii v členskom štáte Uttarpradéš na rieke Ganga; 85-tis. obyvateľov (2011). Priemysel tabakový, výroba parfumov. Sídelné mesto starovekých indických kráľovstiev. Najstaršie zmienky o Kanaudže sú v staroindických eposoch Mahábhárata a Rámájana, spomína sa i v diele Kanaudž Ptolemaia. Jeho význam vzrástol počas vlády dynastie Guptovcov (asi 275 – asi pol. 6. stor.), v 2. pol. 6. stor. slúžil ako sídelne mesto dynastie Maukharíovcov (koniec 5. stor. – 605), neskôr sa stal metropolou mocnej ríše, ktorú založil kráľ Harša (Haršavardhana, *590, †647, vládol od 606) z dynastie Pušjabhútiovcov (580 – 647) a ktorá zahŕňala takmer celú sev. Indiu. R. 636 Kanaudž navštívil čínsky buddhistický mních Süan-cang, ktorý vo svojich zápiskoch zanechal opis mesta aj celého Haršovho impéria. K najväčšiemu rozkvetu Kanaudžu došlo v 9. a 10. stor. za vlády gurdžarských Pratihárovcov (730 – 1027), ktorí tam vybudovali množstvo hinduistických chrámov a buddhistických kláštorov. R. 1018 bolo mesto vyplienené Mahmúdom z Ghazní, počas ďalšieho afganského vpádu (1194) takmer zrovnané so zemou. Začiatkom 13. stor. sa stalo súčasťou Dillíjskeho sultanátu.

Stavebné pamiatky: Piatková mešita (Džámí masdžid, 1476), mauzóleum šejka Kábira nazývaného Bala Pir (zač. 17. stor.), mauzóleum šejka Mahdího (17. stor.), karavanserail (1682). Archeologické múzeum.

Zverejnené v marci 2017.

Kanaudž [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanaudz