kanastera

Popis ilustrácie

Kanastera mlynárkovitá

Text hesla

kanastera [špan.] — jednotný názov rodov Certhiaxis, Leptasthenura a Synallaxis z triedy vtáky (Aves), čeľaď hrnčiarikovité. Malé, nenápadné, okolo 15 cm veľké vtáky hnedej farby žijúce zvyčajne v pároch alebo v menších kŕdľoch v hustej vegetácii. Živia sa semenami, najmä však hmyzom, ktorý vyhľadávajú šplhaním po lianách a vysokých trávach s hrubými stonkami. Patria sem druhy vyskytujúce sa v Južnej Amerike, najmä v suchších oblastiach povodia Amazonky, napr. kanastera mlynárkovitá (Leptasthenura aegithaloides), kanastera bielohrdlá (Synallaxis albigularis) a kanastera hrdzavá (Certhiaxis vulpina).

Zverejnené v marci 2017.

Kanastera [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanastera