kanálový rozvod

Text hesla

kanálový rozvodstroj. typ rozvodového mechanizmu v dvojtaktných spaľovacích motoroch slúžiaci na prívod palivovej zmesi a odvod spalín. Tvoria ho kanály v stenách bloku motora, ktoré ústia do pracovného priestoru valcov nad piestom a pod ním. Kanálový rozvod štandardne obsahuje tri typy kanálov: nasávacie kanály, ktoré ústia do priestoru kľukovej skrine a do motora nimi prúdi čerstvá náplň, prepúšťacie kanály, ktoré spájajú priestor kľukovej skrine s pracovným priestorom valca nad piestom a do valca motora nimi prúdi skomprimovaná náplň, a výfukové kanály, ktoré ústia do priestoru nad piestom a odchádzajú nimi z valca spaliny. Piest pri svojom pohybe vo valci striedavo odkrýva a zakrýva ústia kanálov, čím reguluje tok pracovných plynov.

Zverejnené v marci 2017.

Kanálový rozvod [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanalovy-rozvod