kanalizovanie toku

Text hesla

kanalizovanie toku — súbor technických opatrení s cieľom maximalizovať prietokovú kapacitu toku, t. j. vytvoriť podmienky na čo najrýchlejší transport vody, ako aj znížiť hydraulické straty prúdiacej vody pri kontakte s brehmi a dnom. Realizuje sa opevnením omočeného obvodu toku (napr. kamennou alebo betónovou dlažbou) alebo jeho vybetónovaním. Príkladmi kanalizovania toku sú prívodné (alebo odpadové) kanály vodných elektrární a odpadové kanály v priemyselných podnikoch.

Zverejnené v marci 2017.

Kanalizovanie toku [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanalizovanie-toku