Kan-su

Text hesla

Kan-su, Gansu — provincia na severe centrálnej časti Číny, na malom úseku na severozápade hraničiaca s Mongolskom; rozloha 464 186 km2, 25,701 mil. obyvateľov (2012), administratívne stredisko Lan-čou. Až 70 % územia tvoria pohoria a náhorné plošiny, väčšina územia leží vo výške viac ako 1 000 m n. m., v záp. časti v pohorí Čchi-lien-šan (súčasť pohoria Nan-šan) dosahujú štíty viac než 5 000 m n. m., pozdĺž sev. a severových. úpätia Nan-šanu sa tiahne výrazná zníženina (dĺžka okolo 1 000 km, šírka 20 – 100 km), ktorou v minulosti prechádzala Hodvábna cesta. Oblasť častých zemetrasení.

Na východe a juhovýchode vlhké subtropické podnebie, na západe a severozápade teplé a suché, vo vyšších pohoriach chladné vlhké, priemerné teploty v januári −4 °C až 3 °C, v júli 11 – 27 °C, priemerný ročný úhrn zrážok 300 – 860 mm. Hlavným vodným tokom je Žltá rieka. Veľkú časť územia zaberajú stepi prechádzajúce na severovýchode do polopúšťových oblastí a do púšte Ala-šan (súčasť púšťového územia Gobi), v pohoriach pozostatky lesov.

Hospodársky slabo rozvinuté územie, jedna z najchudobnejších čínskych provincií. Poľnohospodárska výroba sa na HDP podieľa asi 20 %, zamestnáva však okolo 60 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Pestovanie (väčšinou na umelo zavlažovaných pôdach) pšenice, kukurice, prosa, jačmeňa, bavlníka, podzemnice olejnej, tabaku, konopí; kočovný chov oviec, hovädzieho dobytka, jakov, tiav, koní. Priemyselná výroba sa na tvorbe HDP podieľa okolo 45 % a zamestnáva asi 20 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Priemysel ťažobný (ťažba ropy v Jü-mene, čierneho uhlia juž. od Lan-čou, rúd železa, medi a niklu, sadrovca), stavebných materiálov, chemický, petrochemický (rafinérie ropy v Jü-mene a Lan-čou), strojársky, elektronický, kovoobrábací, textilný, potravinársky. V oblasti služieb podieľajúcich sa na HDP okolo 35 % dominujú vzrastajúci cestovný ruch (atraktívna príroda, Veľký čínsky múr, viacero miest s pamiatkami vybudovanými v minulosti na Hodvábnej ceste), doprava a obchod. V doprave majú významnú úlohu vodná doprava na Žltej rieke a železničná doprava využívajúca 1 300 km tratí (územím prechádzajú železničné trate Lan-čou – Peking, Lan-čou – Si-an a Lan-čou – Urumči); cestná doprava využíva hustú (asi 40 000 km ciest), ale pomerne nekvalitnú cestnú sieť (len okolo 100 km diaľnic); letisko v Lan-čou; ropovod Lan-čou – Jü-men. Jedna z provincií s najmenšou hustotou obyvateľstva, miera urbanizácie okolo 24 %, viac ako 90 % obyvateľov predstavujú vlastní Číňania (Chanovia).

Zverejnené v marci 2017.

Kan-su [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kan-su