Kan-čou

Text hesla

Kan-čou, Ganzhou — mesto v juhových. Číne v provincii Ťiang-si; 301-tis. obyvateľov, so svojím širším okolím predstavuje mesto na úrovni prefektúry, 8,970 mil. obyvateľov (2011). Priemysel strojársky, chemický, cementársky, papiernický; umelecké remeslá. Turistické stredisko. Dopravná križovatka, letisko.

Najstaršie osídlenie na území dnešného Kan-čou. pochádza z konca 3. stor. pred n. l. z obdobia dynastie Chan. Od konca 6. stor. sídlo prefektúry. V 18. – 19. stor. dôležité centrum obchodu na ceste z Kantonu do Nankingu, jeho význam však v 1. pol. 20. stor. poklesol. Stavebné pamiatky: pavilón Pa-ťing-tchaj (1056 – 63, rekonštruovaný v 2. pol. 20. stor.), pavilón Jü-ku-tchaj (12. stor., rekonštruovaný v 20. stor.), pontónový most Tung-ťin (z obdobia dynastie Sung, 960 – 1279), tradičné kruhové stavby etnika Hakkov.

Zverejnené v marci 2017.

Kan-čou [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kan-cou