Kamyšin

Text hesla

Kamyšin — mesto na východe európskej časti Ruska vo Volgogradskej oblasti severových. od Volgogradu na brehu Volgogradskej vodnej nádrže v estuári rieky Kamyšinka; 114-tis. obyvateľov (2011). Priemysel textilný (bavlnársky), strojársky (stavebné a poľnohospodárske stroje), sklársky, potravinársky (konzervárne, mlyny, mäsový a mliekarský priemysel). Významný prístav na Volge s prekladiskom. V okolí tradičné pestovanie tekvicovitých plodín.

Založené 1668 na pravom brehu rieky Volgy ako ochranná pevnosť riečnej obchodnej cesty s názvom Kamyšin, 1670 počas povstania S. T. Razina (1670 – 71) zničená. R. 1697 bola postavená nová pevnosť, Dmitrijevským vojenským plukom spočiatku nazvaná Petrovskoje, neskôr Dmitrijevsk, okolo ktorej vzniklo mesto. R. 1704 bolo mesto premiestnené na pravý breh rieky Kamyšinky, 1774 vyplienené vojskami J. I. Pugačova, od 1780 pôvodný názov. Počas 2. svet. vojny prichádzali do mesta utečenci, boli tam zriadené vojenské nemocnice. Od 2. pol. 20. stor. jedno z najvýznamnejších kultúrnych a priemyselných centier Povolžia. Regionálne historické múzeum (založené 1961, sídli v budove v štýle historizmu z 1901), technická univerzita (založená 1930), divadlo.

Zverejnené v marci 2017.

Kamyšin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamysin