Kampmiller, Tomáš

Text hesla

Kampmiller, Tomáš, 4. 10. 1951 Dvory nad Žitavou, okr. Nové Zámky — slovenský športový pedagóg a tréner. Od ukončenia štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (1975) tam pôsobí ako vysokoškolský pedagóg, 1987 – 91 prodekan fakulty, od 1999 vedúci Katedry atletiky; 2000 profesor. Zaoberá sa teóriou a didaktikou atletiky a športu, štruktúrou športového výkonu a kondičným tréningom vo výkonnostnom a vrcholovom športe. Tréner viacerých československých a slovenských reprezentantov v atletike, účastníkov olympijských hier, majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy a iných medzinárodných športových podujatí. Autor a spoluautor viac ako 200 vedeckých a odborných prác, napr. Eurofit: telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku. (Physique and Motor Fitness of the Slovak School Youth, 2002), Teória a didaktika výkonnostného a vrcholového športu (2007), Športový pohyb z hľadiska distribúcie energie, práce a výkonu (2008).

Zverejnené v marci 2017.

Kampmiller, Tomáš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kampmiller-tomas