kampeška

Text hesla

kampeška [vl. m.] —

1. prírodné farbivo získavané extrakciou z dreva kampeškovníka obyčajného (Haematoxylum campechianum). Drevo obsahuje tetracyklickú polyfenolovú zlúčeninu hematoxylín C16H14O6, ktorý je v čistom stave bezfarebný, na vzduchu však oxiduje na farebný hemateín C16H12O6. Pri farbení sa pridávajú železité alebo hlinité soli, ktoré s hemateínom vytvárajú intenzívne sfarbené komplexy. V minulosti sa kampeška používala na farbenie vlny a hodvábu na tmavé až čierne odtiene, v súčasnosti sa ňou farbia niektoré druhy dreva, čistý hematoxylín sa používa na farbenie histologických mikroskopických preparátov (často spolu s eozínom);

2. drevo kampeškovníka obyčajného (→ kampeškovník).

Zverejnené v marci 2017.

Kampeška [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kampeska