Kammerspielfilm

Text hesla

Kammerspielfilm [-špíl-] — špecifický umelecký prúd v nemeckej filmovej tvorbe v období nemého filmu v 1. polovici 20. rokov 20. stor., ktorý vznikol ako reakcia na fantastickú líniu filmového expresionizmu. Tvorcovia tzv. kammerspielových filmov sa vzdali expresionistickej fantastickosti a hrôzostrašnosti, hlavný dôraz kládli na realistické psychologické stvárnenie charakterov a vzťahov (podobne ako v komornej hre, nem. Kammerspiel, odtiaľ názov). Významné boli i rekvizity v obraze, ktoré mali často symbolický význam. Základy Kammerspielfilmu položil scenárista a významný tvorca expresionistického filmu C. Mayer, k významným režisérom Kammerspielfilmu patrili F. W. Murnau, L. Jessner a i.

Zverejnené v marci 2017.

Kammerspielfilm [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kammerspielfilm