Kammersänger, Kammersängerin

Text hesla

Kammersänger, Kammersängerin [-zen-] — prestížny čestný titul operného sólistu, sólistky (slov. komorný spevák, komorná speváčka), udeľovaný v divadlách v nemeckej kultúrnej oblasti (Nemecko, Rakúsko). Začal sa používať v 18. stor. v ére dvorských operných divadiel. Zo slovenských spevákov sú nositeľmi titulu udeleného Viedenskou štátnou operou L. Poppová (1979), E. Gruberová (1980) a P. Dvorský (1986) a Štátnou operou v Berlíne M. Hajóssyová (1976).

Zverejnené v marci 2017.

Kammersänger, Kammersängerin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kammersanger-kammersangerin