Kamloops

Text hesla

Kamloops [-lúps] — mesto v Kanade v juž. časti provincie Britská Kolumbia na rieke Thompson; okolo 86-tis. obyvateľov, aglomerácia okolo 93-tis. obyvateľov. Priemysel drevársky, papiernický, potravinársky, petrochemický (ropná rafinéria). Stredisko obchodu s poľnohospodárskymi produktmi, ako aj dobytkárstva Britskej Kolumbie. Dopravná križovatka, letisko. Turistické stredisko (poľovačky, rybačky). V okolí ťažba zlata a medi.

Pôvodne obývané indiánskym kmeňom Shuswapov, 1811 prišli do oblasti prví Európania a 1812 tam založili obchodnú stanicu na obchod s kožušinami. Od 1893 mesto. R. 1967 a 1973 boli ku Kamloops pričlenené okolité obce a stal sa centrom oblasti. Múzeum (1937), galéria (1978), divadlo Western Canada Theatre (1975), univerzita Thompson Rivers University (2005), zoologická záhrada British Columbia Wildlife Park (1965).

Zverejnené v marci 2017.

Kamloops [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamloops