Kamińská, Ida

Text hesla

Kamińská (Kamińska), Ida, 18. 9. 1899 Odesa, Ukrajina – 21. 5. 1980 New York — poľská divadelná a filmová herečka a režisérka, jedna z najvýznamnejších herečiek poľského židovského divadla. Pochádzala z rodiny divadelníkov, jej matka Ester Rachel Kamińská (*1870, †1925) bola uznávaná herečka (nazývaná aj matka židovského divadla), ktorá účinkovala v hrách napísaných v jidiš, jej otec Abraham Icchok Kamiński (*1867, †1918) bol herec, režisér, scenárista a zakladateľ prvého stáleho židovského divadla vo Varšave.

Kamińská začala hrať v divadle už ako dieťa a 1912 vytvorila svoju prvú filmovú rolu vo filme Mirele Efros (réžia Andrzej Marek), kde hrala s matkou a so sestrou. R. 1924 – 28 viedla so svojím prvým manželom Zygmuntom Turkowom (*1896, †1970) Varšavské židovské umelecké divadlo. Po vypuknutí 2. svet. vojny opustila 1939 Poľsko a odišla do Ľvova, kde viedla Štátne židovské divadlo. R. 1946 sa vrátila do Poľska a 1949 – 53 viedla Židovské divadlo v Lodži, 1953 – 55 Dolnosliezske židovské divadlo vo Vroclave a 1955 – 68 Židovské divadlo vo Varšave, ktoré vzniklo ich spojením (dnes pod názvom Židovské divadlo Ester Rachel a Idy Kamińských). Režírovala tam viacero inscenácií a vytvorila okolo 150 rolí, napr. v hrách Matka Guráž B. Brechta, Stromy zomierajú postojačky A. Casonu, Mirele Efros Jakova Michajloviča Gordina (*1853, †1909) a Baruch z Amsterdamu Chaima (Henriho) Slovesa (*1905, †1988). Vytvorila štyri filmové roly, za hlavnú postavu v československom filme Obchod na korze (1965, réžia J. Kadár a E. Klos) bola 1966 nominovaná na Oscara. V auguste 1968 emigrovala v dôsledku antisemitských nepokojov najprv do Viedne, potom do Izraela a napokon sa usadila v New Yorku, kde sa neúspešne usilovala založiť židovské divadlo.

Zverejnené v marci 2017.

Kamińská, Ida [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaminska-ida