Kaminaljuyú

Text hesla

Kaminaljuyú [-nalchuju] — archeologická lokalita na predmestí Guatemaly (Ciudad de Guatemala), významné, náboženské a politické (ceremoniálne) centrum kultúry Mayov (približne od 1000 pred n. l. – 900 n. l.). Spočiatku bolo pod silným vplyvom kultúry Olmékov a Zapotékov, koncom predklasického obdobia (300 pred n. l. – 250 n. l.) sa stalo najmocnejším centrom vrchovinnej oblasti Guatemaly a širokého okolia. Jeho moc spočívala predovšetkým v kontrole zdrojov obsidiánu, ktorý bol strategickou surovinou. V ranom klasickom období (3. – 6. stor. n. l.), najmä v jeho 1. polovici, udržiavalo úzke vzťahy s vtedajším hegemónom Strednej Ameriky, vzdialeným mestom Teotihuacán v strednom Mexiku, a stalo sa šíriteľom cudzích vplyvov do mayskej oblasti, čo však po neskoršom úpadku Teotihuacánu spôsobilo aj zmenšenie významu Kaminaljuyú. Pretože Kaminaljuyú na rozdiel od iných mayských miest nedisponovalo lomovým kameňom a jeho budovy boli postavené z nepálených tehál (tzv. adobe), väčšina z nich má v súčasnosti podobu zatrávnených pahorkov. V areáli archeologickej lokality s plochou približne 5 km2 sa zachovalo asi 200 platforiem a zvyškov pyramíd, viacero ihrísk na loptové hry a početné stély z predklasického obdobia s tesanými obrazovými námetmi, ktoré často súvisia s témou mayskej posvätnej knihy Popol Vuh.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 11. januára 2018.

Kaminaljuyú [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaminaljuyu