Kamieński, Maciej

Popis ilustrácie

Maciej Kamieński

Text hesla

Kamieński, Maciej, aj Kamenický, Kamenský, Matej, 13. 10. 1734 Magyaróvár, dnes súčasť Mosonmagyaróváru – 25. 1. 1821 Varšava — poľský hudobný skladateľ slovenského pôvodu. Pôsobil v Šoprone v kapele grófa Carla Josepha Erdmanna Henckela von Donnersmarck (*1688, †1760), ktorý mu umožnil štúdium hudby vo Viedni. Okolo 1760 sa usídlil vo Varšave, kde vyučoval spev a hru na klavíri. R. 1778 tam bola uvedená jeho hudobná komédia Šťastie v nešťastí (Nędza uszczęśliwiona, 1778), v ktorej čerpal z poľskej ľudovej hudby a ktorá sa pokladá za prvú poľskú operu (vznikla na podnet kráľa Stanislava II. Augusta Poniatowského). Autor 8 spevohier, ktoré boli uvedené vo Varšave, napr. Žofka alebo dedinské zálety (Zośka, czyli wiejskie zaloty, 1779), Cnostná prostota (Prostota cnotliwa, 1779), Žltý čepiec (Żółta szlafmyca, 1788) a Sultán Vampun (Sułtan Wampun, 1795), ako aj sakrálnej (omše, oratóriá) a inštrumentálnej hudby. Na Kamieńskeho dielo v opernej tvorbe nadviazali K. Kurpiński, S. Moniuszko a i.

Zverejnené v marci 2017.

Kamieński, Maciej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamienski-maciej