kamienka

Popis ilustrácie

Kamienka lekárska

Text hesla

kamienka, Lithospermum, Aegonychon, Buglossoides, Margarospermum, Rhytispermum, aj kamienkovec — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď borákovité. Jednoročné, dvojročné alebo trváce byliny. Majú stonky a listy zvyčajne s hustými drsnými chĺpkami a drobné päťpočetné biele, ružové, fialové alebo modré kvety usporiadané v závinkoch, plod tvrdka s tvrdým oplodím podobným drobnému lesklému guľatému kamienku (odtiaľ pravdepodobne názov).

Patrí sem okolo 15 druhov, na Slovensku sa vyskytuje napr. trváca, okolo 100 cm vysoká kamienka lekárska (Lithospermum officinale) s kopijovitými listami a bielymi kvetmi, ktorá rastie zvyčajne na piesočnatých a kamenistých pôdach suchých výslnných trávnato-skalnatých strání, na okrajoch krovín alebo v teplomilných dubových lesoch a používa sa v ľudovom liečiteľstve, jednoročná alebo dvojročná, 10 – 30 cm vysoká kamienka roľná (Lithospermum arvense, v starších botanických systémoch Buglossoides arvensis, Aegonychon arvense, Lithospermum calycinum, Lithospermum incrassatum, Lithospermum sibthorpianum, Rhytispermum arvense) s bielymi alebo so žltkastými kvetmi, ktorá rastie ako burina v teplejších oblastiach na poliach, popri cestách a železničných tratiach, a trváca, 40 – 50 cm vysoká kamienka modropurpurová (Lithospermum purpurocaeruleum, v starších systémoch Buglossoides purpurocaeruleum, Margarospermum purpurocaeruleum, Aegonychon purpurocaeruleum, Aegonychon repens, kamienkovec modropurpurový) s výraznými, najprv červenofialovými, neskôr modrými kvetmi rastúca v presvetlených teplomilných nížinných a pahorkatinných dubových alebo dubovo-hrabových lesoch.

Zverejnené v marci 2017.

Kamienka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamienka-2