Kamienka

Text hesla

Kamienka — obec v okrese Stará Ľubovňa v Prešovskom kraji na styku Spišskej Magury a Spišsko-šarišského medzihoria, 588 m n. m.; 1 376 obyvateľov (2015). Vrchovinné až hornatinné územie na pieskovcoch a ílovcoch flyšového pásma a vápencoch a slieňoch bradlového pásma je čiastočne odlesnené, v zachovaných lesoch prevládajú bučiny a smrečiny. V katastri je prameň minerálnej vody.

Obec písomne doložená 1342 ako Villa Lapidis, 1344 Kyni seu Steyn, 1408 Kemenyk, due Kemenyk, Szein, 1414 Lapidis, 1567 Kamien, 1786 Stein, Kamionka, 1808 Kamjónka, Kővesfalva, Stein, 1863 Kővesfalva, 1873 – 1902 Kamjonka, 1907 – 13 Kövesfalva, 1920 Kamjonka, 1927 – 48 Kamionka, 1948 Kamienka.

Založená spišským županom Viliamom Drugetom na zákupnom práve, pôvodne patrila panstvu hradu Stará Ľubovňa, 1412 – 1772 bola v poľskom zálohu. Koncom 15. a zač. 16. stor. dosídlená valašským obyvateľstvom. V 18. stor. patrilo šoltýske dedičné právo Zukovičovcom. V 2. pol. 19. stor. sa časť obyvateľstva vysťahovala za prácou. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a drotárstvom. V stredoveku existovala v chotári obce osada Petrova Ves (doložená 1315 ako Petri villa, 1408 Petersdorf), ktorá zanikla pri dosídlení Kamienky.

Archeologické nálezy z mladšieho paleolitu a praveké sídlisko. Stavebné pamiatky: klasicistický gréckokatolícky Chrám sv. Petra a Pavla (1790, opravovaný v 19. – 20. stor.), na cintoríne baroková gréckokatolícka Kaplnka zosnutia Bohorodičky (1760), barokovo-klasicistická prícestná kaplnka (koniec 18. stor.).

Zverejnené v marci 2017.

Kamienka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamienka-0