Kamienka

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kamienka — obec v okrese Stará Ľubovňa v Prešovskom kraji na styku Spišskej Magury a Spišsko-šarišského medzihoria, 588 m n. m.; 1 336 obyvateľov (2021). Územie je budované pieskovcami a ílovcami flyšového pásma a vápencami a slieňmi bradlového pásma, má vrchovinný až hornatinný reliéf, je čiastočne odlesnené, v zachovaných lesoch prevládajú bučiny a smrečiny.

Obec je písomne doložená v roku 1342 ako Villa Lapidis, 1344 Kyni seu Steyn, 1408 Kemenyk, due Kemenyk, Szein, 1414 Lapidis, 1567 Kamien, 1786 Stein, Kamionka, 1808 Kamjónka, Kővesfalva, Stein, 1863 Kővesfalva, v rokoch 1873 – 1902 Kamjonka, 1907 – 13 Kövesfalva, v roku 1920 Kamjonka, v rokoch 1927 – 48 Kamionka, v roku 1948 Kamienka.

Obec bola založená spišským županom Viliamom Drugetom na zákupnom práve, pôvodne patrila panstvu hradu Stará Ľubovňa, v rokoch 1412 – 1772 bola v poľskom zálohu. Koncom 15. a začiatkom 16. stor. dosídlená valašským obyvateľstvom. V 18. stor. patrilo šoltýske dedičné právo Zukovičovcom. V 2. polovici 19. stor. sa časť obyvateľstva vysťahovala za prácou. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a drotárstvom. V stredoveku existovala v chotári obce osada Petrova Ves (doložená 1315 ako Petri villa, 1408 Petersdorf), ktorá zanikla pri dosídlení Kamienky.

Archeologické nálezy: z mladšieho paleolitu a praveké sídlisko.

Stavebné pamiatky: klasicistický gréckokatolícky Chrám sv. Petra a Pavla (1790, opravovaný v 19. – 20. stor.), na cintoríne baroková gréckokatolícka Kaplnka zosnutia Bohorodičky (1760), barokovo-klasicistická prícestná kaplnka (koniec 18. stor.).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 28. februára 2023.

Kamienka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamienka-0