Kamienka

Text hesla

Kamienka — obec v okrese Humenné v Prešovskom kraji v Beskydskom predhorí medzi Vihorlatom a výbežkom Ondavskej vrchoviny, 228 m n. m.; 529 obyvateľov (2015). Rovinné, pahorkatinné až vrchovinné územie na flyšových a sopečných horninách miestami prekrytých štvrtohornými náplavmi je prevažne odlesnené, miestami zvyšky teplomilných lesov. V katastri Kamienky sa nachádza NPR Vihorlat.

Obec písomne doložená 1416 ako Kyskemenche, 1451 utraque Kemenche, 1543 Kys Kemencze, 1567, 1582, 1600 Kis Kemence, 1623 Kiskemencze, 1690 Kis Kemence, 1700 Kemencze, 1773 Kis-Kemencze, Mala Kamenka, 1786 Kisch-Kemencze, Malá Kamenka, 1808 Kis-Kemencze, Malá Kaměnka, Malá Kamenica, 1863 – 1913 Kiskemence, 1920 Kamienka.

Založená okolo pol. 14. stor. na zákupnom práve, ako súčasť humenského panstva patrila Drugetovcom, 1613 jezuitom z Humenného, koncom 17. stor. Séčiovcom, 1711 Čákiovcom a 1835 Andrášiovcom. V 19. stor. bola v obci píla. Počas 2. svet. vojny pôsobilo v okolí Kamienky niekoľko partizánskych skupín. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a prácou v lesoch. V obci sa nachádza kameňolom. Klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Jána Nepomuckého (1798 – 99, opravovaný a znovuvysvätený 2010).

Zverejnené v marci 2017.

Kamienka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamienka