Kamienka

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kamienka — obec v okrese Humenné v Prešovskom kraji v Beskydskom predhorí medzi Vihorlatom a výbežkom Ondavskej vrchoviny, 228 m n. m.; 526 obyvateľov (2021). Územie je budované flyšovými a sopečnými horninami miestami prekrytými štvrtohornými náplavmi, má rovinný, pahorkatinný až vrchovinný reliéf, je prevažne odlesnené so zvyškami teplomilných lesov. V katastri Kamienky sa nachádza NPR Vihorlat.

Obec je písomne doložená v roku 1416 ako Kyskemenche, 1451 utraque Kemenche, 1543 Kys Kemencze, v rokoch 1567, 1582, 1600 Kis Kemence, v roku 1623 Kiskemencze, 1690 Kis Kemence, 1700 Kemencze, 1773 Kis-Kemencze, Mala Kamenka, 1786 Kisch-Kemencze, Malá Kamenka, 1808 Kis-Kemencze, Malá Kaměnka, Malá Kamenica, v rokoch 1863 – 1913 Kiskemence, v roku 1920 Kamienka.

Obec bola založená okolo polovice 14. stor. na zákupnom práve, ako súčasť humenského panstva patrila Drugetovcom, v roku 1613 jezuitom z Humenného, koncom 17. stor. Séčiovcom, v roku 1711 Čákiovcom a 1835 Andrášiovcom. V 19. stor. bola v obci píla. Počas 2. svet. vojny pôsobilo v okolí Kamienky niekoľko partizánskych skupín. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a prácou v lesoch. V obci sa nachádza kameňolom.

Stavebné pamiatky: klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Jána Nepomuckého (1798 – 99, opravovaný a znovuvysvätený 2010).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 28. februára 2023.

Kamienka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamienka