kamfén

Popis ilustrácie

(+)-Kamfén

Text hesla

kamfén [sanskrit + lat.], 2,2-dimetyl-3-metylénbicyklo[2.2.1]heptán — bicyklický monoterpén. Bezfarebná kryštalická látka takmer nerozpustná vo vode, mierne rozpustná v etanole, rozpustná v dietyléteri, cyklohexáne dioxáne a chloroforme; teplota topenia 51 – 52 °C. V prírode sa vyskytuje ako zmes dvoch enantiomérov alebo ako pravotočivý enantiomér vo viacerých siliciach (napr. v bergamotovej, borievkovej, citronelovej a terpentínovej), ako aj v ďumbieri a vo valeriáne. Chemicky sa pripravuje izomeráciou z α- a β-pinénu (→ pinén) ako medziprodukt pri výrobe syntetického gáfru.

Zverejnené v marci 2017.

Kamfén [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamfen