Kamensk-Uraľskij

Text hesla

Kamensk-Uraľskij — mesto na západe ázijskej časti Ruska vo Sverdlovskej oblasti na vých. úpätí Uralu 100 km juhových. od Jekaterinburgu na sútoku riek Kamenka a Iseť; 177-tis. obyvateľov (2011). Priemysel hutnícky (najmä farebná, menej čierna metalurgia), strojársky, potravinársky, energetický (tepelná elektráreň). Železničný uzol. V okolí ťažba železných rúd, bauxitu a uhlia.

Založené 1701 pod názvom Kamensk v súvislosti so vznikom železiarskeho závodu (železiarne a zlievarne založené 1701, významnejšia produkcia diel a zvonov), ktorý bol viac než 150 rokov najvýznamnejším ruským výrobcom liatinových zbraní zásobujúcim ruskú armádu, v 1. tretine 19. stor. rozšírený, po Októbrovej revolúcii 1917 a občianskej vojne v Rusku (1918 – 20) zatvorený. Od 1935 mesto, od 1940 súčasný názov.

Stavebné pamiatky: unikátny železničný most cez rieku Iseť (1937), klasicistická správna budova železiarní (19. stor.), Spassko-preobraženský kláštor (1861), Katedrála Sv. Trojice (19. stor.). Univerzita, viaceré divadlá.

Zverejnené v marci 2017.

Kamensk-Uraľskij [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamensk-uralskij