Kamensk-Šachtinskij

Text hesla

Kamensk-Šachtinskij, oficiálny prepis Kamensk-Šahtinskij — mesto na juhu európskej časti Ruska v Rostovskej oblasti sev. od Rostova nad Donom na rieke Severný Donec v Doneckej panve; 94-tis. obyvateľov (2011). Priemysel chemický, strojársky (výroba banských strojov a zariadení), sklársky, stavebných materiálov, potravinársky, energetický (tepelná elektráreň). Dopravná križovatka s dvoma železničnými stanicami a cestným uzlom na líniách Moskva – Rostov nad Donom a Volgograd – Kišiňov, riečny prístav; Severný Donec je preklenutý železničným mostom a dvoma cestnými mostami. V okolí ťažba čierneho uhlia.

Založené 1671 ako kozácka osada na brehu rieky Severný Donec v blízkosti riečky Kamenki, od 1817 stanica Kamenskaja. V dôsledku častých požiarov, záplav i vpádov Tatárov viackrát zmenil svoju polohu (naposledy 1817). Jeho pôvodné miesto na ľavom brehu Severného Donca sa v súčasnosti nazýva Staryj gorodok (Staré mestečko). Od mája 1918 do zač. 1920 bolo mesto súčasťou protiboľševicky orientovaného kozáckeho štátu, nezávislej Donskej republiky, po jej likvidácii Červenou armádou 1920 – 24 súčasťou Ukrajinskej SSR, od 1924 Ruskej SSR. Od 1927 mesto Kamensk, od 1929 súčasný názov. Počas 2. svet. vojny od júla 1942 do februára 1943 bolo okupované nemeckou armádou.

Zverejnené v marci 2017.

Kamensk-Šachtinskij [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamensk-sachtinskij