kameňoryt

Text hesla

kameňoryt — vo výtvarnom umení grafická technika tlače z výšky (→ grafika), pri ktorej sa používa tlačová forma z kameňa; aj dielo (grafika) vytvorené touto technikou. Predloha sa vyrýva do hladkého vybrúseného a vylešteného kameňa a vytlačia sa tie časti, ktoré rytec nevyryl. Na rytie sa používa rytecká ihla alebo diamantový hrot. Technika sa využívala už v staroveku (napr. mezopotámske alebo egyptské pečatidlá; → glyptika), obľúbená bola v starom čínskom umení, v súčasnosti sa však kameň, ktorý je náročný na opracovanie, používa iba výnimočne (bol nahradený mäkším drevom).

Zverejnené v marci 2017.

Kameňoryt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenoryt