Kamenná Poruba

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kamenná Poruba — obec v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji v severozápadnom výbežku Východoslovenskej nížiny na úpätí Slanských vrchov, 150 m n. m.; 1 548 obyvateľov (2021).V nížine na spraši sa vyvinul pahorkatinný reliéf prechádzajúci v pohorí do vrchovinného. Územie je prevažne odlesnené.

Obec je písomne doložená v roku 1402 ako Krupa, Porupka, 1410 Poropka, 1471 Porrpka, 1499 Porwbka, 1550 Prwpka, 1635 Porubka, 1700 Pombka, v rokoch 1773, 1786 Porubka, v roku 1808 Kő-Poruba, Kamenná Poruba, v rokoch 1863 – 1902 Kőporuba, 1907 – 13 Kővágó, v roku 1920 Kamenná Poruba, Poruba, 1927 Kamenná Poruba.

Vznikla pravdepodobne v polovici 14. stor. na zákupnom práve. V 15. stor. patrila Rozgoniovcom, od roku 1519 Bátoriovcom ako majetková súčasť panstiev Čičva a Vranov, v 18. a 19. stor. viacerým zemianskym rodinám. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, remeselníctvom a prácou v lesoch.

Stavebné pamiatky: gréckokatolícky Chrám zoslania Ducha Sv. (1820).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 1. marca 2023.

Kamenná Poruba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenna-poruba