Kamenná Poruba

Text hesla

Kamenná Poruba — obec v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji v severozáp. výbežku Východoslovenskej nížiny na úpätí Slanských vrchov, 150 m n. m.; 1 332 obyvateľov (2015). Prevažne odlesnené územie sprašovej pahorkatiny prechádza v Slanských vrchoch do hornatiny. Obec písomne doložená 1402 ako Krupa, Porupka, 1410 Poropka, 1471 Porrpka, 1499 Porwbka, 1550 Prwpka, 1635 Porubka, 1700 Pombka, 1773, 1786 Porubka, 1808 Kő-Poruba, Kamenná Poruba, 1863 – 1902 Kőporuba, 1907 – 13 Kővágó, 1920 Kamenná Poruba, Poruba, 1927 Kamenná Poruba. Vznikla pravdepod. v pol. 14. stor. na zákupnom práve. V 15. stor. patrila Rozgoniovcom, od 1519 Bátoriovcom ako majetková súčasť panstiev Čičva a Vranov, v 18. a 19. stor. viacerým zemianskym rodinám. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, remeselníctvom a prácou v lesoch. Gréckokatolícky Chrám zoslania Ducha Sv. (1820).

Zverejnené v marci 2017.

Kamenná Poruba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenna-poruba