Kamenná Baba

Text hesla

Kamenná Baba — národná prírodná rezervácia v severových. časti Braniska v katastrálnom území obcí Lačnov a Lipovce v okrese Prešov; vyhlásená 1964, rozloha 127,5 ha. Zriadená na ochranu geomorfologických a botanicky vzácnych území s výskytom prealpínskych a dealpínskych druhov rastlín, krasových foriem reliéfu a vtáčieho druhu murárik červenokrídly.

Zverejnené v marci 2017.

Kamenná Baba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenna-baba