Kamenický Šenov

Popis ilustrácie

Kamenický Šenov, bývalá radnica, 2. pol. 18. stor., dnes sklárske múzeum

Text hesla

Kamenický Šenov — mesto v Česku v Libereckom kraji v okrese Česká Lípa v Českom středohorí; 3,8 tis. obyvateľov (2011). Tradičné stredisko sklárskeho priemyslu, najmä výroby lustrov z brúseného krištáľového skla, ktoré v súčasnosti prežíva renesanciu, v meste je okolo 40 sklárskych dielní.

Vzniklo pravdepodobne v 13. stor., prvýkrát písomne doložené 1352 ako Sonow. Pravdepodobne v 16. a zač. 17. stor. sa tam začalo rozvíjať spracovanie a zošľachťovanie skla (maľovanie, brúsenie, rytie), ktoré sa tam vozilo z okolitých hút, a predovšetkým obchod so sklom. Veľký rozvoj zaznamenal Kamenický Šenov najmä v pol. 18. stor., keď sa stal významným strediskom sklárskeho priemyslu a obchodu. V 19. stor. začal obchod upadať, 1886 tam však bola postavená prvá sklárska huta a postupne nastal rozvoj výroby skla, v 2. pol. 19. stor. aj rozmach výroby lustrov a svietidiel. Od 1900 mesto. Po 2. svet. vojne bola väčšina obyvateľstva nemeckej národnosti vysídlená.

Stavebné pamiatky: barokový Kostol narodenia sv. Jána Krstiteľa (1715 – 18, postavený na mieste staršieho, reštaurovaný v 20. stor.). Sklárska škola (založená 1856, dnes Stredná umeleckopriemyselná škola sklárska). Sklárske múzeum (1923, expozície rytého a brúseného skla od 17. stor. po súčasnosť; sídli v bývalej radnici z 2. pol. 18. stor.).

Zverejnené v marci 2017.

Kamenický Šenov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenicky-senov