Kamenice nad Lipou

Popis ilustrácie

Kamenice nad Lipou, zámok, 16. – 19. stor.

Text hesla

Kamenice nad Lipou — mesto v Česku v kraji Vysočina v okrese Pelhřimov v Křemešnickej vrchovine; 4-tis. obyvateľov (2011). Priemysel sklársky, textilný, drevársky.

Vzniklo pravdepodobne v 13. stor. spolu s hradom (doložený 1393). Prvýkrát písomne doložené 1267, ako mesto 1348. Vyvíjalo sa ako poddanské mesto patriace k hradu. V jeho okolí sa v stredoveku ťažila železná ruda a striebro. Rozvoj mesta nastal v 2. pol. 18. stor., rozvíjali sa remeslá, železiarstvo a sklárstvo. Stavebné pamiatky: zámok (na mieste hradu z 13. stor., postavený po 1450, výrazne prestavaný 1580 – 83, upravovaný v 17. – 18. stor., do dnešnej klasicistickej podoby upravený 1839 – 42, dnes múzeum), pri zámku krajinársky anglický park s pamätnou lipou, Kostol všetkých svätých (založený v 13. stor., prestavaný v 15. – 16. stor., upravený v 18. – 19. stor.), na cintoríne Kaplnka sv. Márie Magdalény (pôvodne gotická centrála z 1348, prestavaná v 16. stor.), pri kaplnke krížová cesta (1765, upravená v 19. stor.), Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1. pol. 18. stor.). Rodný dom hudobného skladateľa V. Nováka s pamätnou tabuľou. Mesto leží na trase úzkorozchodnej trate Jindřichův Hradec – Obrataň (rozchod koľajníc 760 mm; uvedená do prevádzky 1897).

Zverejnené v marci 2017.

Kamenice nad Lipou [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenice-nad-lipou