Kameničany

Text hesla

Kameničany — obec v okrese Ilava v Trenčianskom kraji v strede Považského podolia na úpätí Bielych Karpát, 235 m n. m.; 540 obyvateľov (2015). Odlesnená rovina na nivných uloženinách Váhu prechádza smerom k pohoriu do pahorkatiny a v pohorí do zalesnenej vrchoviny. Obec písomne doložená 1193 ako Kemenchen, 1324 Kemenche, 1353, 1366, 1374 Kemeche, 1375 Kemenche, Kemeche, 1378 Kemeche, 1379 Kemenche, Kameniczan, 1383 Kemeche, 1424, 1436 Kemenche, 1441 Kamenczano, 1453 Kamencz, 1461 Cameniczano, 1467 Kamenichan, 1468 Kamincza, 1479 Kameniczan, 1484, 1487, 1488 Kamenychan, 1489 Kameniczan, 1492 Kamencz, Kameniczan, Kamynycz, Kamenyczan, 1498 Kamenychan, 1500, 1502, 1505, 1509 Kamenychan, 1515 Kamynencz, 1516 Kemenycz, 1518 Kamenecz, 1520 Kamenchan, 1523 Kemenecz, Kamynchan, 1773 Kameniczan, Kamenicšany, 1786 Kamenicze, 1808 Kamenicsan, Kameničany, 1863 Kamenicsan, 1873 – 82, 1892 – 95 Kamencsán, 1888, 1898 – 1902 Kamencsan, 1907 – 13 Köveskő, 1920 Kamenčany, 1927 – 79, 1990 Kameničany. Pôvodne kráľovský majetok, 1193 ju kráľ Belo III. daroval za verné služby Vratislavovi a Stojslavovi. Neskôr prešla do vlastníctva konventu ostrihomských križiakov. Od 1353 patrila rodine Kamenickovcov, v 15. – 18. stor. viacerým zemianskym rodom. Od 18. stor. patrila časť majetkov panstvu Vršatec. R. 1979 – 90 bola pričlenená k obci Bolešov, od 1990 opäť samostatná obec. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lesoch, neskôr ovocinárstvom a výrobou plátna.

Zverejnené v marci 2017.

Kameničany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenicany