Kameničany

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kameničany — obec v okrese Ilava v Trenčianskom kraji v strede Považského podolia na úpätí Bielych Karpát, 235 m n. m.; 563 obyvateľov (2021). Na nivných uloženinách Váhu sa vyvinul rovinný reliéf prechádzajúci smerom k pohoriu do pahorkatinného, v pohorí do vrchovinného reliéfu. Územie je odlesnené, len časť katastra v pohorí je zalesnená.

Obec je písomne doložená v roku 1193 ako Kemenchen, 1324 Kemenche, v rokoch 1353, 1366, 1374 Kemeche, v roku 1375 Kemenche, Kemeche, 1378 Kemeche, 1379 Kemenche, Kameniczan, 1383 Kemeche, v rokoch 1424, 1436 Kemenche, v roku 1441 Kamenczano, 1453 Kamencz, 1461 Cameniczano, 1467 Kamenichan, 1468 Kamincza, 1479 Kameniczan, v rokoch 1484, 1487, 1488 Kamenychan, v roku 1489 Kameniczan, 1492 Kamencz, Kameniczan, Kamynycz, Kamenyczan, 1498 Kamenychan, v rokoch 1500, 1502, 1505, 1509 Kamenychan, v roku 1515 Kamynencz, 1516 Kemenycz, 1518 Kamenecz, 1520 Kamenchan, 1523 Kemenecz, Kamynchan, 1773 Kameniczan, Kamenicšany, 1786 Kamenicze, 1808 Kamenicsan, Kameničany, 1863 Kamenicsan, v rokoch 1873 – 82, 1892 – 95 Kamencsán, 1888, 1898 – 1902 Kamencsan, 1907 – 13 Köveskő, v roku 1920 Kamenčany, v rokoch 1927 – 79, v roku 1990 Kameničany.

Obec bola pôvodne kráľovským majetkom, v roku 1193 ju kráľ Belo III. daroval za verné služby Vratislavovi a Stojslavovi. Neskôr prešla do vlastníctva konventu ostrihomských križiakov. Od roku 1353 patrila rodine Kamenickovcov, v 15. – 18. stor. viacerým zemianskym rodom. Od 18. stor. patrila časť majetkov panstvu Vršatec. V období 1979 – 90 bola pričlenená k obci Bolešov, od roku 1990 opäť samostatnou obcou. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lesoch, neskôr ovocinárstvom a výrobou plátna.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 28. februára 2023.

Kameničany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenicany