Kamenica

Text hesla

Kamenica — obec v okrese Sabinov v Prešovskom kraji na rozhraní Levočských vrchov a Braniska, 490 m n. m.; 1 817 obyvateľov (2015). Vrchovinný reliéf spestrujú tvrdoše bradlového pásma. Územie je čiastočne odlesnené, miestami sa zachoval les s prevahou buka, smreka a jedle. V katastri sa nachádza NPR Čergovský Minčol.

Obec písomne doložená 1270 ako Torkueley, 1296 Torkow, 1302 Torkueley, 1308 Torku, 1310 Torkew, 1330, 1427 Tharkw, 1521 Kaminicz, 1548, 1567, 1588, 1600 Tharkew, 1773 Tarkeő, Kamenicza, 1786 Tarkő, Kamenicza, 1808 Tarkő, Kamenica, 1863 Tarkeö, Kamenyica, 1873 – 1913 Tarkő, 1920 Kamenica.

Vznikla pravdepodobne v 13. stor. v blízkosti hradu z 2. pol. 13. stor. a významnej obchodnej cesty spájajúcej vých. Uhorsko s Poľskom. Pôvodne bola kráľovským majetkom, 1270 ju získali zakladatelia rodu Berzeviciovcov, bola strediskom rozsiahleho panstva. Od 16. stor. ju vlastnili Tárcaiovci a po nich Dežöfiovci. R. 1330 je tam doložená farnosť. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, roľníctvom, drevorubačstvom a pastierstvom.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol všetkých sv. (pôvodne gotický, založený okolo 1300, barokovo prestavaný 1703, klasicisticky prestavaný 1804, prestavaný koncom 20. stor.), ľudová drevená architektúra z 1. pol. 20. stor. (dva obytné domy). V katastri obce ruiny hradu Kamenica (Kamenický hrad) založeného pravdepodobne ako lovecký hrádok v 2. pol. 13. stor., rozšírený v 14. – 15. stor., začiatkom 16. stor. prestavaný na renesančnú pevnosť, 1556 dobytý a deštruovaný cisárskymi vojskami, začiatkom 19. stor. boli ruiny odvezené a použité ako stavebný materiál.

Zverejnené v marci 2017.

Kamenica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenica