Kamenec pod Vtáčnikom

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kamenec pod Vtáčnikom — obec v okrese Prievidza v Trenčianskom kraji v strednej časti Hornonitrianskej kotliny na úpätí Vtáčnika, 300 m n. m.; 1 744 obyvateľov (2021). Územie je budované neogénnymi usadeninami s ložiskami uhlia a pyroklastickými andezitmi pokrytými sprašovými hlinami a riečnymi štrkmi a pieskami. Je čiastočne odlesnené, v nižších častiach Vtáčnika rastú dubo-hrabiny, vo vyšších jedľo-bučiny. Do územia obce zasahuje národná prírodná rezervácia Vtáčnik, nachádza sa tam i prírodná rezervácia Makovište (vyhlásená 1973, rozloha 24,1 ha), zriadená na ochranu geomorfologických hodnôt Vtáčnika. Obec vznikla v roku 1955 zlúčením obcí Horný Kamenec a Dolný Kamenec.

Horný Kamenec (písomne doložený 1355 ako Superior Castellyan, 1419 Kemenech, 1773 Felső-Kamenecz, Ober-Kamenetz, Horný Kamenecz, 1786 Felschő-Kamenicz, 1808 Felső-Kemencze, Horní Kamenec, Horní Kamenice, 1863 – 1902 Felsőkamenec, 1907 – 13 Felsőkemenec, 1920 – 55 Horný Kamenec) patril od roku 1435 Kostolániovcom, neskôr časť Rajčániovcom a Papežovcom, v 18. stor. Šimoniovcom, Brodziankovcom a Papežovcom. V 14. stor. bol v obci kostol, v roku 1435 tam vznikla farnosť, v 17. stor. patril kostol načas evanjelikom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, garbiarstvom a obuvníctvom.

Dolný Kamenec (doložený 1518 ako Also Kemencz, 1560 Kamenek, 1663 Kamenec, 1773 Alsó-Kamenecz, Unter-Kamenetz, Dolny Kamenecz, 1786 Alschó-Kamenicz, 1808 Alsó-Kemencze, Dolní Kameněc, Dolní Kamenice, 1863 – 1902 Alsókamenec, 1907 – 13 Alsókemenec, 1920 – 55 Dolný Kamenec) vznikol pravdepodobne v chotári obce Horný Kamenec, patril Kostolániovcom a časť Majténiovcom. V roku 1559 tam bola samostatná farnosť. V roku 1663 bola obec poplatná Turkom. V 18. stor. tam boli pivovar a mlyn, pravdepodobne v rokoch 1758 – 1847 bola v prevádzke papiereň. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom oviec a kôz, obuvníctvom, kováčstvom, garbiarstvom a spracovaním dreva.

Od 2. polovice 18. stor. sa obyvatelia Horného i Dolného Kamenca zaoberali aj zberom handier pre papiereň (spočiatku sa handry vymieňali za papier, neskôr si handrári založili aj vlastné družstvo).

Archeologické nálezy: hradisko lužickej a púchovskej kultúry a z obdobia stredoveku.

Stavebné pamiatky: ranorenesančný rímskokatolícky Kostol všetkých svätých (1. polovica 16. stor.), prícestná klasicistická socha sv. Vendelína (19. stor.). V obci sa nachádza historická expozícia Handrárska izba (2009).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 28. februára 2023.

Kamenec pod Vtáčnikom [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenec-pod-vtacnikom